INFORMACJE / ZARZĄD

Zarząd ŚOZHK Katowice wybrany na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 17.03.2016r.

Zarząd:

Prezes: Bogdan Kuchejda
Vice-prezes: Maria Szymańska
Sekretarz: Leszek Bogacz
Skarbnik: Marcin Standura
Urzędujący członek: Sylwia Kitel
Z-ca Członka: Franciszek Serwotka

Komisja Rewizyjna wybrana na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 17.03.2016r.

Przewodniczący: Andrzej Wróbel
Z-ca Przewodniczącego: Krzysztof Mężyk
Członek: Adam Strzelczyk
Z-ca członka: Gerard Tatarczyk

Sąd Koleżeński wybrany na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 17.03.2016r.

Przewodniczący: Elżbieta Spodzieja
Członek: Witold Stodoła
Członek: Piotr Pisarski
Z-ca członka: Waldemar Wloka

Delegaci na Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni wybrani na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚOZHK Katowice w dniu 17.03.2016r.

Delegat: Bogdan Kuchejda
Delegat Leszek Bogacz

ŚLĄSKO-OPOLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI W KATOWICACH
ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice
tel. 602 393 599, 515 087 791, 660 615 386, 602 733 599
www.ozhk-katowice.pl